ΙΣΤΟΡΙΑ – PROJECT

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΟΡΙΖΩΝΤΑΣ

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει το διακριτικό τίτλο OρίΖΩΝΤΑΣ, με έδρα τη Νεάπολη Βοΐου και καλύπτει τις ανάγκες των ΑΜΕΑ των περιοχών Βοΐου, Καστοριάς και Γρεβενών.

Ξεκίνησε ύστερα από παρότρυνση και αίτημα των γονέων ΑΜΕΑ, κυρίως άνω των 15 ετών, καθότι η κρατική μέριμνα, φροντίδα και υποστήριξη είναι ελλιπείς, έως ανύπαρκτη, για τα άτομα που τελειώνουν τον κύκλο εκπαίδευσης τους στις δημόσιες δομές. Επίσης ήταν έντονη η ανησυχία των γονέων για την τύχη των παιδιών τους, όταν οι ίδιοι θα είναι ανήμποροι ή απόντες.

Αφού εκτιμήθηκε η ανάγκη τους και ταυτίστηκε με τις δικές μας πεποιθήσεις – για το πώς και γιατί είναι σημαντικό να υπάρξουν δομές που θα αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση για τα ΑΜΕΑ – μπήκαμε στη διαδικασία να τοποθετηθεί αυτή η ιδέα σε τεχνοκρατικές και χρηματοοικονομικές βάσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί, να έχει συνέπεια, συνέχεια και εξέλιξη.

Κατόπιν διερεύνησης και επαφής με τοπικούς φορείς, κοινωνικές υπηρεσίες και ενημέρωσης από τα σχετικά υπουργεία, επιλέχθηκε το νομικό πλαίσιο της ΚΟΙΝΣΕΠ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, διασφαλίζει και καλύπτει ολοκληρωτικά τις ανάγκες των ΑΜΕΑ, γιατί σου δίνεται η δυνατότητα να επεκταθείς, να εμπλουτίσεις τα υφιστάμενα, ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση των ενδιαφερομένων. Επίσης διασφαλίζει τη διαφάνεια και την καθαρότητα του σκοπού, μέσω του Μητρώου. Επίσης μέσω των δράσεων ευαισθητοποιείται η κοινωνία για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και ωφελείται ποικιλοτρόπως. Δίνεται η δυνατότητα στα ΑΜΕΑ να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα, σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες, και μέσω αυτής της συμμετοχής να προβάλλουν τα ταλέντα και να αναπτύξουν μεταξύ τους φιλικές σχέσεις, δεσμούς αλληλοϋποστήριξης και αλληλοσυμπλήρωσης.

Το επόμενο βήμα ήταν η ακολουθία των διαδικασιών με τη στελέχωση των πέντε πρώτων απαραίτητων εταίρων, η σύνταξη και η υπογραφή του καταστατικού, η αποστολή του προς έγκριση στο Μητρώο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και η εύρεση του χώρου-κτηρίου που θα πληρεί τις περισσότερες των προϋποθέσεων για τη στέγαση της δομής. Λόγω έλλειψης και χρονοβόρας διαδικασίας για την παραχώρηση δημοσίου κτιρίου, επιλέχθηκε η ενοικίαση ιδιωτικού κτιρίου το οποίο θα ήταν, συγκριτικά, το καταλληλότερο για αυτό το σκοπό.

ΣΤΟΧΟΙ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

“Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι; Δεν αξίζουμε όλοι μας σεβασμό και ίση μεταχείριση;”

“Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι; Δεν αξίζουμε όλοι μας σεβασμό και ίση μεταχείριση;”