Υπηρεσίες Γενικής Φροντίδας

 • Μεταφορά των ωφελούμενων από τον τόπο κατοικίας τους στη δομή και το αντίστροφο
 • Σίτιση των ωφελούμενων
 • Ιατρική παρακολούθηση
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Προγράμματα σωματικής άσκησης και άθλησης

Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες Μάθησης – Δημιουργικής Απασχόλησης – Αυτοεξυπηρέτησης

 • Συντήρηση και εμπλουτισμό σημαντικών μαθησιακών δεξιοτήτων με πολυαισθητηριάκες μεθόδους, προκειμένου να διευκολυνθούν σε σημαντικούς, για την αυτονομία τους, τομείς
 • Πρόγραμμα ειδικής αγωγής
 • Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
 • Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης
 • Χρήση νέων τεχνολογιών

Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης & Ψυχαγωγίας

 • Πολιτιστικές & Κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Ψυχαγωγία – Έξοδοι – Εκδρομές
 • Επικοινωνία
 • Προγράμματα κοινωνικοποίησης

Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης & Διαμονής

 • Υποστήριξη των σχέσεων των ωφελούμενων και των οικογενειών τους με την πολιτεία
 • Υποστήριξη των σχέσεων με την λοιπή κοινότητα
 • Οικογενειακή στήριξη

Μάθετε περισσότερα

ΟρίΖΩΝΤΑΣ ΚοινΣΕπ

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή έχετε κάποιο σχόλιο ή ερώτηση, επικοινωνήστε μαζί μας!

Επικοινωνία