​ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ενημέρωση των ωφελούμενων και των οικογενειών τους για κρατικές υπηρεσίες και φορείς που τους αφορούν. Διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτές και της διευθέτησης των υποθέσεών τους. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από το νομικό συνεργάτη, από το λογιστή της δομής καθώς και από όποιο πρόσωπο ή φορέα, συνεργαζόμενο με τη δομή, μπορεί να συνεισφέρει στο ανάλογο πρόβλημα ή ζήτημα.
Διευκόλυνση των ωφελούμενων στην συνύπαρξη και στις σχέσεις τους με συγγενείς, φίλους, τοπικούς κοινωνικούς φορείς, κτλ. Η υπηρεσία παρέχεται από την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό σε συνεργασία, όπου απαιτείται των γυμναστών και των ειδικών παιδαγωγών της δομής.
Διευκόλυνση των οικογενειακών σχέσεων των ωφελούμενων και των οικογενειών τους με ψυχολογική στήριξη και βοήθεια καθώς και όποια άλλη υπηρεσία κριθεί απαραίτητη με συχνές ατομικές συνεδρίες, πάντα σύμφωνες με τη δηλωμένη ανάγκη του ωφελούμενου ή μέλους ή μελών της οικογένειάς του.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η παρούσα υπηρεσία εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο περιβάλλον της κοινωνίας. Επίσης εξυπηρετεί τις οικογένειες των ωφελούμενων σε περιπτώσεις αδυναμίας τους (είτε μόνιμη είτε κατά περίσταση) να φροντίσουν τους ωφελούμενους, σε καμιά όμως περίπτωση δε θεωρείται νοσηλεία ή εγκλεισμός.
Οι ωφελούμενοι συμμετέχουν καθημερινά στο πρόγραμμα της δομής, σε όλους τους τομείς και τις ομαδικές δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.

Επίσης συμμετέχουν:

  • Σε προγράμματα ψυχολογικής, κοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συμβίωσης καθώς και εκμάθηση και εφαρμογή των αρχών και κανόνων που τις διέπουν

  • Σε προγράμματα ενδυνάμωσης του εγώ και της προσωπικότητας των ωφελούμενων

  • Σε προγράμματα επιλογής και έκφρασης των δικών τους επιθυμιών για τη διαμόρφωση του ατομικού τους χώρου

  • Σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας

  • Σε προγράμματα φυσικής αγωγής και ψυχαγωγίας

  • Σε προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση και τη διασφάλιση της ομαλής και ποιοτικής διαβίωσης τους (αυτοεξυπηρέτηση, περιποίηση εμφάνισης, καθαριότητα χώρου, φροντίδα προσωπικών αντικειμένων κ.ά.) είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες

  • Σε προγράμματα κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης (περίπατοι, έξοδοι στην πόλη, συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικών φορέων της περιοχής, εκδρομές, πάρτι γενεθλίων και ονομαστικής εορτής, επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών κλπ)