Οι υπηρεσίες παρέχονται από ειδικούς εκπαιδευτές (γυμναστές, ειδικούς παιδαγωγούς, καλλιτεχνικών κτλ). Παίρνουν μέρος όλοι οι ωφελούμενοι, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους. Η παρακολούθηση κινηματογραφικών, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων καθώς και η συμμετοχή τους σε διάφορα κοινωνικά δρώμενα και εκδηλώσεις αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος της δομής.
Οργανώνονται ψυχαγωγικές δράσεις (περίπατοι σε προσβάσιμους κοντινούς προορισμούς, βόλτα στην πόλη ή σε κοντινές πόλεις) σε συνδυασμό με απόλαυση ροφήματος, εθιμικές γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αποκριές, κτλ) καθώς και γιορτές εξαιτίας κάποιου σημαντικού γεγονότος των ωφελούμενων (πχ γενέθλια, ονομαστική γιορτή, κτλ). Έξοδο για περίπατο σε καθημερινή βάση, σε μηνιαία η δεκαπενθήμερη βάση για βόλτα, τακτικά μονοήμερες εκδρομές
Εξάσκηση και καλλιέργεια της λεκτικής – σωματικής συμπεριφοράς, στάσης, κτλ. Παρέχονται σε ομάδες ωφελούμενων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ειδικής εκπαίδευσης.
Η υπηρεσία στοχεύει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, την κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και την αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με βιωματικό τρόπο. Η ενέργεια πραγματοποιείται από ψυχολόγο της δομής και παίρνουν μέρος κατά ομάδες οι ωφελούμενοι που κρίνεται ότι το έχουν ανάγκη.
Καθημερινή εμπλοκή των ωφελούμενων σε εργασίες καθημερινής ζωής, όπως αγορά αγαθών από την αγορά, πληρωμή λογαριασμών, κτλ. Επίσης πργματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με τις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής, σε παραγωγικές μονάδες, σε εργαστήρια διαφόρων προϊόντων, σε μουσεία, εκθέσεις κλπ. Η ενέργεια παρέχεται κατά τακτά διαστήματα από τους εκπαιδευτές σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό και τους εθελοντές της δομής.